آموزش های بهفام

شرکت فرادید سنجش ایلیا به عنوان يك مركز آموزشي در زمينه‌هاي استانداردسازي، سيستم‌هاي مديريتي، كاليبراسيون و فني مهندسي در رشته‌هاي برق و الكترونيك و اوزان و مقياس‌ها فعاليت می نماید و با برخورداري از امكانات و توانمندي‌هاي بالفعل و بالقوه در بخش ارائه خدمات آموزشي آمادگي تأمين نيازمندي‌هاي آموزشي در زمينه كاليبراسيون و ابزار دقيق و استاندارد مديريت كيفيت آزمايشگاه‌ها (ISO/IEC 17025) را دارد. علاوه بر آن با توجه به همكاري‌هاي آموزشی با شركت‌هاي MIC انگلستان آمادگي داريم در ساير موارد از قبيل مشاوره ، آموزش ، نصب و راه‌ اندازي و تجهيز آزمايشگاه و . . . و با استفاده از امكانات ساير آزمايشگاه‌هاي معتبر و همكار سازمان استاندارد كه داراي پروانه تاييد صلاحيت مربوط باشند خدمات مورد نياز در اين خصوص را تأمين نمایيم.