Flow Calibration

 

آزمایشگاه فلو

ترانسمیتر در حیطه ابزار دقیق به تجهیزی اطلاق میشود که یکی از پارامترهای فیزیکی نظیر فشار ، دما ، فلو یا جریان سیال ، رطوبت ، سرعت ، سطخ یا ارتفاع مواد داخل مخزن ، وزن ، و … را به سیگنالی استاندارد نظیر ۴ تا ۲۰ میلی آمپر یا صفر تا ده ولت تبدیل و قابلیت ارسال سیگنال را به صورت دو سیمه یا پاور لوپ داشته باشد .
در پروسه ها و سیستمهای صنعتی از این ابزار دقیق زیاد استفاده می شود . برای مثال در یک کوره برای کنترل دما پس از اندازه گیری توسط ترموکوپل یا پی تی صد نیاز به ارسال این اطلاعات دمایی به اطاق کنترل یا به کنترلر دما است که این وظیفه به عهدۀ ترانسمیتر دما است . در پروسه های کنترل فشار ، ارتفاع ماده درون مخزن ، رطوبت و و…نیز با انواع ترانسمیتر ارسال سیگنال جهت کنترل و مانیتورینگ به عمل می آید .

انواع Transmitter عبارتند از:
FT - فلوترانسميتر flow Transmitter
PT - ترانسميترفشار Pressure Transmitter
TT - ترانسميتر دما Tempreture Transmitter
LT - ترانسميتر سطح Level Transmitter


ترانسميترها يا نئوماتيك هستند يا الكترونيك كه ما در مورد ترانسميترهای الكترونيكی توضيح خواهيم داد. ترانسميترهای الكترونيك بسيار دقيق هستند اين ترانسميترها از قسمتهای مختلفی تشكيل شده اند كه عبارتند از:
كپسول: كه در زير آن روغن پر شده است و فشار به آن وارد می شود.
Memory: كه پردازش اطلاعات ورودی به ترانسميتر و خروجی از ترانسميتر را انجام می دهد.و كيت مربوط به Power modul indicator modul , sensor module,electronic module
ترانسميتر transmitter
وسيله ای است كه از آن برای اندازه گيری يك متغير و تبديل و ارسال آن استفاده می شود.

از ترانسميرها برای اندازه گيری های مختلفی استفاده شده است كه شامل TT, LT , PT , FT می باشد
PT – كه فشار يك نقطه مشخص را به ما نشان مي دهد.
FT – كه فلو عبوری از لاين را به ما نشان می دهد.
PDT- كه اختلاف فشار دو نقطه را به ما نشان مي دهد.
LT ها دستگاههايي هستند كه بوسيله آن مي‌توان سطح مواد رادر داخل مخازن اندازه‌گيري كرد.

طريقه كاليبره كردن

ابتدابابلند و كوتاه كردن استم بوسيله دو پيچ واقع در روي آن از باز يا بسته شدن كامل ولو اطمينان حاصل مي‌كنيم پس از آن شاخص پروكسي‌ها را طوري تنظيم مي‌كنيم در هر يك از دو حالت باز يا بسته فقط يك شاخص روبروي يك پروكسي باشد.

توجه
مسير ورودي و خروجي فلو به ولو بسيار مهم است كه با علامت فلش معين شده.
براي تعويض ديافراگم كه پاره يا سوراخ شده حتما بايد از يوبولت استفاده شود چون ممكن است فشار فنر در پشت گپ بالايي باشد.
تست سونولييبد با دادن ولتاژ تغذيه آن امكان پذير است كه بايد انرجايز شود.
تست رگلاتور با آزمايش هوا با خروجي و گرفتن از خروجي و بايد با پيچ زير آن مقدار هواي خروجي كم و زياد شود.


آزمایشگاه ما

آزمايشگاه فلو اين شرکت توسط تجهيزات و مراجع پيشرفته ای که در اختيار دارد و با تجربه کافی پرسنل مجرب آماده ارائه انواع خدمات کاليبراسيون کليه تجهيزات فلو مایعات میباشد.